Calendari de Proves Extraordinàries

Proves extraordinàries de recuperació – Curs 2019-2020

Les proves extraordinàries de recuperació es duran a terme telemàticament i podran consistir en lliurament de tasques i/o exàmens a distància. El professor o professora de cada grup i matèria decideix quin és el format de prova i el comunica als seus alumnes.

L’horari i calendari de les proves està estructurat per matèries i és el següent:

 

 

Dilluns 22 juny 2020
09:00-10:00 Anglès
10:00-11:00 Castellà
11:00-12:00 Català
12:00-13:00 Matemàtiques
13:00-14:00 Geografia i Història
14:00-15:00
15:00-16:00 Educació Física
16:00-17:00 Cultura i Valors Ètics / Religió

 

Dimarts 23 juny 2020
09:00-10:00 Informàtica/Música/Disseny/Filosofia/Francès 4t ESO
10:00-11:00 Llatí/Economia 4t ESO
11:00-12:00 Música 1r i 2n ESO
12:00-13:00 Educació Visual i Plàstica
13:00-14:00 Física i Química/Cultura Científica
14:00-15:00
15:00-16:00 Tecnologia 
16:00-17:00 Biologia i Geologia