Admesos SAR RECONEIXEMENT

Convocatòria nº 1 RECONEIXEMENT SAR7 : OCTUBRE 2018

LLISTAT ADMESOS SERVEI RECONEIXEMENT

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR A SECRETARIA DEL CENTRE

  • Resguard pagament preu públic establert **
  • Document justificatiu de la bonificació o l’exempció del preu públic, si és el cas
  • Informe de vida laboral Tresoreria Seguretat Social
  • INFORME D’ASSESSORAMENT
  • Full sol·licitud d’inscripció… Llegeix més»