ApS Crear Vincles

Aquest projecte s’alimenta de l’enriquiment mutu i l’intercanvi entre generacions. Dóna resposta a la necessitat individual de molts residents de la llar de mantenir el contacte amb l’exterior i poder fer passejades. El servei comunitari s’inclou com a part del projecte educatiu i curricular del centre; veient l’alumnat des d’una perspectiva diferent.

Les sessions d’aprenentatge es fan a la residència on es treballa l’àmbit personal i social, l’autonomia, l’empatia i la gestió de les emocions. Reben formació bàsica sobre el procés d’envelliment i aprenen habilitats i actituds per interactuar millor amb les persones residents. El servei consisteix en trobades un cop a la setmana per sortir a passejar juntament amb l’educadora.

Aquestes sessions les fan en grups reduïts i també permeten enfortir els vincles amb el grup d’iguals.

Projecte realitzat a La Llar Residencial Sant Llàtzer amb l’educadora Mercè Ramoneda el qual pertany al Consorci Sanitari de Terrassa.