Criteris de seleccció

Requisits de selecció:

  • Ser estudiant d’un Cicle Formatiu de Grau Superior de l’Institut Santa Eulàlia.
  • No haver realitzar les practiques obligatòries.
  • Tenir disponibilitat per realitzar l’estada durant juny i juliol de 2018.
Barem de selecció: (Màxim 10punts) Coneixement de llengües:
  • Coneixements d’angles (S’efectuarà un test de nivell) Els alumnes que disposin d’una titulació hauran de portar original i fotocòpia de la mateixa. Màxim 2punts

o Coneixement molt alt(C2): 2 punts
o Coneixement alt(C1): 1,5 punts
o Coneixement alt (B2): 1 punts
o Coneixement mitjà (B1): 0,5 punts
o Coneixements bàsics (fins a A2): 0,25 punt

 

Expedient acadèmic del sol·licitant: Màxim 4 punts o Suficient (5-5,99): 0 punts

o Bé (6-6,99): 1 punts
o Notable(7-8,49): 2 punts
o Excel·lent( 8,5 a 9,99): 3 punts o Matrícula d’honor (10): 4punts

  • Motivació, maduresa, iniciativa, autonomia i habilitats de comunicació. L’equip docent proporcionarà un informe en el qual s’atorgarà una puntuació de 1 a 4 punts per a cada ítem segons les actituds mostrades per l’alumne. Màxim 4 punts
    Els alumnes que tinguin menys d’un 2 a la graella d’actitud que omplirà l’equip docent quedaran exclosos del procés.
  • Tindran prioritat els alumnes que tinguin aprovats tots els mòduls que s’hagin impartit fins el moment de la selecció i els alumnes de 2n sobre els de 1r.
  • S’escollirà un alumne de cada especialitat de la qual hi ha empreses disponibles i un mínim d’alumnes inscrits. En cas de haver-hi més beques que especialitats, s’escollirà als alumnes que tinguin més puntuació dels restants.

revisió 09.02.2021