Erasmus+

Erasmus+ és el programa europeu en els àmbits de l’educació, la formació, la joventut i l’esport per al període 2014-2020.

Erasmus + és el programa únic que tracta d’impulsar les perspectives laborals i el desenvolupament personal, a més d’ajudar als nostres sistemes d’educació, formació i joventut a proporcionar un ensenyament i un aprenentatge que dotin les persones de les capacitats necessàries per al mercat laboral i la societat actual i futura.

A Espanya són dues les organitzacions designades com agències nacionals per a la gestió coordinada del programa Erasmus+: el Servei Espanyol per a la internacionalització de l’Educació (SEPIE), per a l’àmbit de la educació i la formació i l’Agència Nacional Espanyola (ANE), integrada a l’ Institut de la Joventut (INJUVE) per a l’àmbit joventut. Les accions d’Erasmus+ Esport estan gestionades directament per la Comissió Europea a través de la seua Agència Executiva en l’àmbit Educatiu, Audiovisual i Cultural (EACEA).

http://www.erasmusplus.gob.es/