HUMOR GRÀFIC EN LLATÍ

Els alumnes de llatí de 1r de Batxillerat han aprofundit en el seu coneixement de llatí.  Han hagut de triar uns textos molt breus però, al mateix temps, volien que aquests fossin d’actualitat o d’una certa proximitat a ells; per això han traduït vinyetes extretes dels… Llegeix més»

Dia Mundial de la Poesia

Celebració del Dia Mundial de la Poesia a la Residència municipal de Vila-seca.
El dia 21 de març el nostre institut va participar en la celebració del Dia Mundial de la Poesia. L’alumne Arnau Alba va recitar amb acompanyament musical de la Laura Vidilla (flauta travessera) el poema I si calla la mar, de Fe Ferré, davant dels avis i demés assistents. Enhorabona Arnau i Laura!… Llegeix més»

CONSTRUCCIONS INCORRECTES 9

L’ús incorrecte del gerundi:

  1. El gerundi expressa una acció simultània o immediatament anterior a la del verb principal. Es coneix que un gerundi s’usa correctament si es pot col·locar al davant de l’oració que modifica sense perdre o canviar el sentit.   Exemple : Va relliscar sortint de casa, o bé, Sortint de casa, va relliscar.   Anirem a donar un tomb havent dinat, o bé, Havent dinat, anirem a donar un tomb.
  2. No pot expressar un fet que sigui conseqüència d’un altre, o que passa a continuació d’un altre. És a dir, és incorrecte l’anomenat gerundi copulatiu, o sia, l’equivalent a una oració coordinada amb la conjunció copulativa i, ja que aleshores expressa un temps posterior al que expressa el verb principal. Es coneix aquest ús incorrecte del gerundi perquè no podem posar-lo al començament de la frase. L’hem de substituir per una oració amb i.  Exemple : El ferit fou dut a l’hospital, i morí al cap de poc.  Incorrecte : El ferit fou dut a l’hospital, morint al cap de poc. Perquè no podem dir : Morint al cap de poc, el ferit fou dut a l’hospital.
  3. El mot tot acompanya el gerundi indicant la idea de simultaneïtat o la d’oposició. Exemple : Llegeix el diari tot esmorzant.  Tot fent d’home bo, és molt capaç de cometre aquesta malifeta.
  4. També hi ha el grup bo i per a emfasitzar el gerundi. Exemple : La vaig trobar bo i dormint.