EAP

Els equips d’assessorament i orientació psicopedagògica (EAP) són serveis educatius que donen suport al professorat dels centres docents per tal d’oferir la resposta educativa més adequada al conjunt de l’alumnat, especialment aquell que presenta alguna discapacitat o que té més dificultats en el procés d’aprenentatge i les seves famílies.

Serveis:
  • Valoració de l’alumnat amb necessitats educatives especials
  • Suport als docents
  • Orientació als alumnes i a les seves famílies