Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.. Els membres del Consell escolar actual són:

Equip directiu

Director (*):                                                  (*)  Sra. Quima GUINOVART

Cap d’estudis:                                                     Sr. Francisco MERCHAN

Secretari-administrador:                                    Sr. Josep Ll. PEÑALVER

Ajuntament

Representant Ajuntament:                                        Sra. Manuela MOYA

 Professorat

Representant (2018):                                                Sra. Angeles LOPEZ

Representant (2018):                                                Sr. Roberto ALBALAT

Representant (2018):                                       (*)  Sra. Teresa ZAPLANA

Representant (2018):                                                Sra. Mercè SEGURA

Representant (2016):                                             Sr. Frederic Roquet-Jalmar Tascon

Representant (2016):                                                 Sra.  Magda GARCIA

Representant (2016):                                                   Sra. Jovita GORDO

Representant (2016):                                                    Sr. Andreu SINTAS

 

Pares i mares

Representant (2018):                                                        Sra. Ester CRUZ

Representant (2018):                                            (*)  Sra. Ester JIMÉNEZ

Representant (2016):                                                 Sra. Rosa M. AVILÉS

Representant (2016):                                          Sra. Marta Arbelaez

Associació de l’A.M.P.A.

Representant:                                                               Sr. Valentí GUILLEM

 

Alumnes

Representants (2018):                                                        Enric CELEIRO

Noemí GÓMEZ

Representants (2016):                                                       (*) Cristina BRU

Alvaro VARGAS

Personal d’administració i serveis

Representant:                                                           Sra. Eva FERNANDEZ

 

Personal d’atenció educativa

Representant:                                                             Sr. Alex MONTAGUD

 

Organitzacions empresarials

Representant:                                                  Sra. M. Pineda CARRERAS

 

(*) Representants del Consell escolar de l’institut, al Consell escolar municipal

 

ACORDS DEL CONSELL ESCOLAR