Consell escolar

El Consell escolar és l’òrgan de participació de la comunitat escolar en el govern del centre.. Els membres del Consell escolar actual són:

Equip directiu

Directora: (∗)  Sra. Quima GUINOVART

Cap d’estudis: Sr. Francisco MERCHAN

Secretari-administrador: Sr. Josep Lluís PEÑALVER

Ajuntament

Representant Ajuntament: Sra. Manuela MOYA

Professorat

Representant (2014): Sra. Angeles LOPEZ

Representant (2014):  Sr.  Jaume BAIGES

Representant (2014): (*) Sra. Àngels POBLET

Representant (2014): Sra. Isabel SENTÍS

Representant (2016): Sr. Josep M. ESPAÑOL

Representant (2016): Sra.  Magda GARCIA

Representant (2016): Sra. Jovita GORDO

Representant (2016): Sr. Andreu SINTAS

Pares i mares

Representant (2014): Sra. Ana M. SÁNCHEZ

Representant (2014): (*)  Sra. M. Dolors MAGRIÑÀ

Representant (2016): Sra. Rosa M. AVILÉS

Representant (2016): Sr. Esteve TORREDEMÉ

Associació de l’A.M.P.A.

Representant: Sr. Valentí GUILLEM

Alumnes

Representants (2014): (*) Marina DÍAZ, Natàlia CABALLÉ

Representants (2016):  Cristina BRU, Álvaro VARGAS

Personal d’atenció educativa

Representant: Sr. Alex MONTAGUD

Personal d’administració i serveis

Representant: Sra. Eva FERNANDEZ

Organitzacions empresarials

Representant: Sra. M. Pineda CARRERAS

 

(∗) Representants del Consell escolar de l’institut al Consell escolar municipal.