Informació sobre els eco-books

Podeu informar-vos sobre els detalls d’aquest servei en els enllaços següents:

Us recordem que, des d’aquest curs, s’ha creat una plana web amb el servei que Iddink presta a les famílies i estudiants del nostre centre en la següent adreça:

http://microsites.iddink.es/477_institut_ramon_barbat_i_miracle

Totes les comandes fetes son processades i enviades en un termini de 48 hores laborables…. i recordeu que Iddink dona servei al llarg de tot el curs!

Recollida de llibres ecoBooks

Tenint en compte les necessitats de garantir la seguretat i higiene dels estudiants/famílies, docents i personal del centre i d’Iddink, enguany la recollida d’ecoBooks no es farà de forma presencial en el centre i es procedirà de la següent manera:

  • els estudiants podran portar els llibres a qualsevol oficina de Correos que, a la seva vegada, els enviarà a Iddink;
  • per a que el cost de Correos sigui gratuït, s’hauran de portar els llibres abans del dia 15 de juliol amb un codi que s’enviarà per mail a cada família;
  • aquest codi el facilitarem de forma gradual i establint dies preferents per anar a Correos per curs, per tal d’evitar aglomeracions;
  • els llibres es revisaran al magatzem d’Iddink, a Correos només caldrà portar els llibres, prèviament dipositats en una caixa o bossa ben protegida;
  • els alumnes de 2n de Batxillerat disposaran per retornar-los d’un termini més llarg;
  • tota la informació de com fer-ho estarà redactada al dors de l’albarà de devolució que, com cada any s’enviarà per mail a les famílies i estudiants.