Estudis


L’institut té aquest curs 620 alumnes, el claustre el formen 58 professors/es, 5 persones d’administració i serveis, 1 educador i 1 vetllador.

L’INS Ramon Barbat Miracle de Vila-seca és un centre on s’imparteixen els nivells educatius següents:

Ensenyaments OBLIGATORIS E.S.O. 1r, 2n, 3r i 4t d’ESO
Ensenyaments POST-OBLIGATORIS BATXILLERAT LOE
  • Ciències i tecnologia
  • Humanitats i Ciències socials
CICLES CFGM
  • Tècnic en comerç i màrqueting especialitzat en turisme (1r i 2n curs)
  • Tècnic en instal·lacions de producció de calor (règim d’alternança)
  • Tècnic en instal·lacions frigorífiques i climatització (règim d’alternança)
CFGS
  • Tècnic superior en Manteniment d’instal·lacions tèrmiques i de fluids (1r i 2n curs)

 

Ensenyament Secundari Obligatori (ESO)

Batxillerat

 

Cicles formatius:

Administració i gestió

Instal·lació i manteniment


Preinscripció i matrícula