Batxillerat


Modalitats

HUMANITATS i CIÈNCIES SOCIALS

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Grec
  Història de l’art
 • Ha del món contemporani
 • Llatí
  Matemàtiques aplicades a
  les ciències socials
 • Literatura catalana
 • Literatura castellana
 • Literatura universal

CIÈNCIES i TECNOLOGIA

 • Biologia
 • Ciències de la Terra i del
  medi ambient
 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química
 • Tecnologia industrial

MATÈRIES COMUNES:

 • Llengua catalana i literatura
 • Llengua castellana i literatura
 • Llengua estrangera (Anglès)
 • Educació física
 • Filosofia
 • Història
 • Història de la filosofia
 • Treball de recerca
Altres matèries:
 • Estada a l’empresa
 • Alemany

Preinscripció i matrícula