Projectes i activitats

D’acord amb els principis del nostre projecte educatiu: “Desenvolupar la formació integral de tots els alumnes com a persones”, i d’acord amb el nostre Pla de Millora, fomentem el desenvolupament dels següents projectes i activitats:

Aula SIEI

En el procés cap a una escola inclusiva, aquesta unitat pretén l’escolarització d’infants amb discapacitats greus/mitjanes a centres ordinaris els quals no hi podrien accedir sense aquest servei. En el nostre cas és el seguiment de la inclusió escolar en l’etapa secundària obligatòria dels nens que ja ho estaven a primària en aquest recurs.

El blog de la SIEI

Projecte de CONVIVÈNCIA

Accions adreçades a millorar de la convivència a l’aula, al centre o a l’entorn, en el ben entès que la permeabilitat entre aquests tres àmbits d’intervenció afavoreix la transferència d’aprenentatges, valors, creences, actituds i hàbits relacionals.

Pla d’IMPULS A LA LECTURA

 

Projecte de QUALITAT i MILLORA CONTÍNUA

Després d’haver obtingut la certificació el curs 2011-2012, seguirem treballant per la intervenció sistemàtica, la revisió i la millora contínua dels principals àmbits d’actuació educativa i d’organització internat.

Participació en CONCURSOS I PREMIS

Per promoure l’esperit crític i aprofundir en la formació curricular de l’alumnat i promoure la presència de l’institut en les diferents institucions i entitats educatives

 • Premis de treballs de recerca al batxillerat
 • Concursos de matemàtiques “Fem matemàtiques”
 • Concurs literari de Sant Jordi, amb la participació d’algun poeta o escriptor.
 • Concurs de dibuix per Nadal de l’AMPA
 • Concurs de redacció de Coca-cola
 • Programa de divulgació de la Química APQUA de la URV
 • Participació en el concurs Picalletres
 • Participació al concurs de “Lectura en veu alta”
INTERCANVI Vila-seca – Kelkheim (Alemanya)

Els alumnes de 1r de batxillerat, realitzen un intercanvi lingüístico-cultural, amb l’institut Eichendorff Schule de la població de Kelkheim (Alemanya)

Organització d’altres ACTIVITATS

Per contribuir a la formació integral del nostre alumnat i a la seva participació en la vida cultural i social:

 • Participació en activitats de teatre i medi ambient
 • Activitats culturals la setmana de Sant Jordi
 • Activitats d’educació viària
 • Activitats de formació “Joves i salut a Vila-seca”
 • Treball de síntesi a Capafonts a 2n d’ESO.
 • Viatge de final d’etapa amb els alumnes de 4t d’ESO.
 • Sortides i activitats relacionades amb les diferents àrees del currículum com a activitats complementàries a les activitats de classe.
 • Participació en activitats esportives del Consell Esportiu del Tarragonès.
 • Participació en activitats del Pla Educatiu d’Entorn.
 • Diari digital d’El Periódico
Servei d’assessorament i reconeixement acadèmic de l’experiència laboral

El centre ofereix un servei d’assessorament i posterior reconeixement acadèmic de l’experiència laboral. Va adreçat a treballadors.