Horaris del centre

El centre romandrà obert de dilluns a divendres, tots els dies de l’any exceptuant, l’agost, els períodes de vacances i els dies festius, establerts per normativa.

El centre obre les portes a 3/4 de 8 i es tanca a 2/4 de 10 del vespre.

Marc horari de l’alumnat:
Ensenyaments Cursos Dies Horari
E.S.O. Tots De dilluns a divendres Matí: 8.00 a 14.30 h
Esbarjos 10.00 a 10.25 h

12:25 a 12:40 h

BATXILLERAT

I CFGM

Tots De dilluns a divendres Matí: 8.00 a 14.30 h
Esbarjos 10.00 a 10.25 h

12:25 a 12:40 h

Els alumnes de 2n de CFGM de comerç acaben tots els dies a les 12:30.

Els alumnes de 1r de Batxillerat dedicaran una tarda al treball de recerca.

CFGS Tots De dilluns a divendres Inici a les 15.30 h

Final variable

Esbarjo 18.15 a 18.35 h

 

Horari de comunicació amb el professorat

Per tal de facilitar una relació individualitzada amb els pares i mares de l’alumnat, el centre estableix un horari de visita de tutors. Cada tutor/a té assignat un dia i una hora setmanals per atendre les famílies.

El professorat no pot abandonar les classes per atendre trucades per telèfon. Si s’ha de fer arribar alguna notificació, es pot fer per escrit a través de l’agenda de l’alumne/a, per correu electrònic, o trucant per telèfon a les hores convingudes amb el tutor, o deixant un avís a consergeria.

 

Horari de secretaria
  • De l’1 d’octubre al 30 maig:

Matí: de 9.00 a 14.00 h

Tarda (dm i dj): de 16.00 a 18.00 h

  • De l’1 de juny al 30 setembre:

Matí: de 9.00 a 14.00 h

 

Horari de consergeria

La consergeria restarà atesa durant totes les hores en que el Centre estigui obert, amb excepció d’aquelles jornades que per diverses motivacions, els conserges siguin absents del lloc de treball.

 

Horari de direcció

L’equip directiu disposa d’un horari d’atenció a totes les persones de la comunitat educativa:

  • Directora:

Divendres d’11.30 a 13.30 h

  • Cap d’estudis:

Dijous de 10.00 a 11.00 h

Divendres d’12.30 a 13.30 h

  • Secretari-Administrador:

Dimarts d’11.30 a 12.30 h

Dimarts de 13.30 a 14.30 h

  • Coordinadora pedagògica:

Divendres de 12.30 a 14.30 h