Treball de recerca 1r BAT

tdr-logo-llarg-650

El Treball de Recerca al Batxillerat és un treball de tipus individual on l’alumne ha de fer una investigació sobre un tema determinat i orientat per un tutor. És recomanable que la recerca s’orienti cap a un camp de coneixement relacionat amb la modalitat de batxillerat que l’alumne està cursant.

Trobareu tota la informació en aquest dossier Treball de recerca.

 

Més ajuda i orientacions a:

http://www.edu365.com/batxillerat/recerca/index.html

http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/batxillerat/treballrecerca/