Cicles

Formació Professional DUAL

És la modalitat de formació professional (FP) en la qual l’estudiant esdevé aprenent i combina la formació en el centre educatiu amb l’activitat productiva en l’empresa.

Objectius:

Millorar la formació de l’aprenent

  1. Fent-lo partícip d’activitats productives de l’empresa. Integrant-lo en la cultura i tecnologies de l’empresa. Amb una estada de 900 a 1.000 h. d’activitat a l’empresa.
  2. Contribuir a la millora dels recursos humans de les empreses.
  3. Facilitant la selecció i la captació de persones amb talent. Adequant la formació a les necessitats reals de l’empresa. Generant més vinculació entre l’empresa i els centres de formació.

COMERÇ I MÀRQUETING

CFPM ACTIVITATS COMERCIALS
ADAPTAT AL TURISME


INSTAL·LACIÓ i MANTENIMENT

CFGM INSTAL·LACIONS DE PRODUCCIÓ DE CALOR

CFGM INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I DE CLIMATITZACIÓ

CFGS MANTENIMENT D’INSTAL·LACIONS TÈRMIQUES I DE FLUIDS

Tríptic informatiu

Preinscripció i matrícula

Exàmens de mostra per a l’accés als CFGM