Equip directiu i càrrecs

Equip directiu
Horari de visites
Quima Guinovart Directora  Divendres d’11.30 a 13.30
Paco Merchan Cap d’estudis
Josep Lluís Peñalver Secretari
Montse Sarramona Coordinadora pedagògica Dimarts de 9-10h

Divendres de 12.30-14.30

Llistat de professors i càrrecs
Abat, Eva Tutora 3 ESO D
Albalat, Roberto Coordinador 1r Cicle ESO
Albiol, Rubén Prof. Matemàtiques
Anglès, Marc Prof. Dibuix
Baiges, Jaume Tutor 1 CFGM Munt. i Manteniment
Balletbó, Edit Tutora 1r ESO C
Berenguer, Alberto Tutor 3 ESO A
Broto, Jaume (Laura Bonet) Tutor 2 ESO D
Calvo, Alejandro Prof. Tecnologia
Capafons, Montse Prof. Religió
Carrasco, Bárbara Tutora 1r BAT A
Castellano, Joan Tutor 2 ESO C
Castro, Fran Prof. Educació Física
Català , Jordi Tutor 4 ESO A
Español, Josep Maria Tutor 2 CFGM Munt. i Mante.
Ferreres, Jordi Tutor 1 ESO D
Garcia, Magda Coordinadora 2n Cicle ESO
Garcia, Gemma Tutora 1r ESO B
Garcia, Xavier 1/3 Prof. Matemàtiques
Gasull, Andreu 1/2 Prof. Música
Gómez, Eugènia 1/2 Prof. Llengua Anglesa
Gordo, Jovita Cap Departament Ciències
Guinovart, Quima Directora
Hospital, Margarita Tutora 2 BAT B
Llorca, Desiré Tutora 1 BAT B
Lobato , Puri Coordinadora ISO
Lombardero. Soledad Prof. Llengua castellana
López, Angeles Prof. Llengua castellana
López, Carmen Prof. Socials
Malonda, Alfredo Tutor 1 ESO A
Martin, Mª Del Mar Prof. Comerç
Martínez, Estela Cap Departament Matemàtiques
Martos, Laura Tutora 4 ESO B
Merchan, Paco Cap d’estudis
Merlos, Roser Tutora 1 BAT A
Miranda, Agustí Tutor 1r ESO E
Miró, Elena Tutora 2 ESO B
Miró, Bernat Coord. Informàtica
Monclús, Cristina Tutora 1 CFGM Comerç
Montagut, Àlex Educador Educació Especial
Morente, Xavier Coord. ALEXIA i revista
Muñoz, Margarita Prof. Matemàtiques
Negrillo, Carles Tutor 2 CFGM Comerç
Pagan, Lucía Tutora SIEI
Palau, Rosa Prof. Llengua castellana
Peñalver, Josep Lluís Secretari
Pérez, Antoni Tutor 3 ESO B
Poblet, Àngels 1/2 Prof. Llengua anglesa
Prospero, Marisol Cap Departament Comerç
Quetcuti, Adolf Coordinador FP
Quirós, Quim Tutor 2 ESO A
Rico, Manuel Cap Departament Tecnologia
Rodríguez, Marisa Cap Departament Humanitats
Roquet-Jalmar, Frederic Tutor 3 ESO C
Sancho, Sílvia Patrícia Tutora 4 ESO D
Sarramona, Montserrat Coordinadora Pedagògica
Saval, Estefania 1/2 Socials
Seguí, Marc Coord. Informàtica
Segura, Mercè Tutora 4 ESO C
Silva, Carmen Cap Departament Castellà
Sintas, Andreu Cap Departament Manteniment
Solé, Carme Cap Departament Català
Solsona, Roser Cap Departament d’Orientació
Soriano, Lluís Tutor CFGS Munt. I Manteniment
Sugranyes, Dolors Coord. LIC
Talarn, Ruth Tutora 2 ESO E
Tena, Rosa Cap Departament Expressió
Turrens, Luís Fernando Tutor AO
Ventosa, Núria 1/2 Prof. Socials
Villares, Belén Cap Departament Llengües Estran.
Zaplana, Tere Coord. Activitats
Personal d’administració i serveis
Administratiu Antoni Moya
Auxiliar administrativa Marta Rión
Subalterns Eva Fernández
Sergi Griso
Montse Vaqué