Equip directiu i càrrecs

Equip directiu
Horari de visites
Quima Guinovart Directora
Paco Merchan Cap d’estudis
Josep Lluís Peñalver Secretari
Montse Sarramona Coordinadora pedagògica
Llistat de professors i càrrecs
ALBALAT, Roberto Coordinador 1r Cicle ESO
ALBIOL, Rubén Prof. Matemàtiques
ANGLÈS, Marc Coord. Riscos Laborals
ASENSIO, Francesc Tutor 3 ESO C
BAIGES, Jaume Tutor 1 CFGM Munt. i Manteniment
BALLETBÓ, Edit Tutora 2n ESO C
BERENGUER, Alberto Tutor 4 ESO A
BONET, Laura Tutora 3 ESO D
BONET, Cesc Tutor 2 CFGM Munt. i Mante.
CALVO, Alejandro Prof. Tecnologia
CAPAFONS, Montse Tutora 4 ESO D
CARRASCO, Bárbara Tutora 1r BAT A
CASTELLANO, Joan Tutor 3 ESO B
CASTRO, Fran Tutor 2 ESO E
CATALÀ , Jordi Prof Matemàtiques
CUBEL, David 1/2 Prof. Música
DOMINGO, Jordi Prof. Socials
FERRERES, Jordi Tutor 2 ESO D
FOLCH, Jordina Prof. Socials
GARCIA, Magda Coordinadora 2n Cicle ESO
GARCIA, Gemma Tutora 2n ESO B
GÓMEZ, Eugènia 1/2 Prof. Llengua Anglesa
GORDO, Jovita Tutora 2 BAT A
GUINOVART, Quima Directora
HOSPITAL, Margarita Tutora 1 BAT B
LLORCA, Desiré Tutora 2 BAT B
LOBATO , Puri Coordinadora ISO i Serveis Comunitaris
LOMBARDERO. Soledad Prof. Llengua castellana
LÓPEZ, Angeles Tutora 4 ESO C
MARTIN, Mª del Mar Prof. Comerç
MARTÍNEZ, Estela Cap Departament Matemàtiques i GEP
MARTOS, Laura Tutora 1 ESO D
MERCHAN, Paco Cap d’estudis
MIRÓ, Elena Coord. Escoles verdes
MIRÓ, Bernat Coord. Informàtica
MONCLÚS, Cristina Tutora 1 CFGM Comerç
MONTAGUT, Àlex Educador Educació Especial
MORENO, Marc Tutor 2 ESO A
MORENTE, Xavier Coord. ALEXIA i revista
NEGRILLO, Carles Tutor 2 CFGM Comerç
PALAU, Rosa Tutora 1 ESO A
PALLISÉ, Pili Tutora SIEI – Mediació Escolar
PEÑALVER, Josep Lluís Secretari
PÉREZ, Antoni Tutor 4 ESO B
POBLET, Àngels GEP i Intercanvi
PROSPERO, Marisol Cap Departament Comerç
QUETCUTI, Adolf Coordinador FP
QUIRÓS, Quim Tutor 3 ESO E
RICO, Manuel Cap Departament Tecnologia
RODRÍGUEZ, Marisa Cap Departament Humanitats
ROQUET-JALMAR, Frederic Prof. Física i Química
SANCHO, Sílvia Tutora 1 ESO C
SARRAMONA, Montserrat Coordinadora Pedagògica
SEGUí, Marc Coord. Informàtica
SEGURA, Mercè Cap de Departament Ciències
SILVA, Carmen Cap Departament Castellà
SINTAS, Andreu Cap Departament Manteniment
SOLÉ, Carme Cap Departament Català
SOLSONA, Roser Cap Departament d’Orientació
SORIANO, Lluís Tutor CFGS Munt. I Manteniment
SUGRANYES, Dolors Coord. LIC
TAGLIAVACHE, Luís Tutor 3 ESO A
TALARN, Ruth Tutora 1 ESO B
TENA, Rosa Cap Departament Expressió
TURRENS, Luís Fernando Tutor AO
VENTOSA, Núria 1/2 Prof. Socials
VILLARES, Belén Cap Departament Llengües Estran.
ZAPLANA, Tere Coord. Activitats
1/2 Muntatge i manteniment
1/2 Anglès
1/3 Matemàtiques
Personal d’administració i serveis
Administratiu Antoni Moya
Auxiliar administrativa Marta Rión
Subalterns Eva Fernández
Sergi Griso
Montse Vaqué