Instruccions inici de curs per tots els ensenyaments

Mesures preventives que entre tots haurem de prendre a l’hora de venir i conviure a l’INS Antoni Pous i Argila per garantir el desenvolupament de l’activitat educativa amb les màximes garanties de seguretat i salut.
Us adjuntem, doncs, les instruccions del centre i les mesures que el Departament d’Educació juntament amb el Salut han establert per als centres educatius. Us adjuntem, també, un full de declaració responsable que hauran de portar els alumnes, degudament signat, el primer dia de classe.