Presentació


La coordinació de mobilitat internacional FP és un servei de l’Institut Antoni Pous i Argila que gestiona la mobilitat dels alumnes, professorat i PAS de l’Institut a altres institucions, mitjançant acords o convenis de col·laboració.

El nostre institut considera que els projectes de mobilitat internacional formen part de la nostra oferta educativa, esdevenint una font d’oportunitats per millorar les competències del nostre alumnat, professorat i personal d’administració i serveis. Considerem que la internacionalització del nostre centre millora el desenvolupament d’una identitat europea facilitant l’adaptació del centre i la seva comunitat educativa als canvis socioeconòmics internacionals.

 

A nivell de formació professional, s’ofereix:

 • Al nostre alumnat:
  • Formació en centres de treball en centres estrangers (pràctiques en empreses d’àmbit internacional).
  • Participar en projectes de voluntariat d’àmbit internacional.
 • Al personal del nostre centre:
  • Formació i/o estades d’observació en centres i/o en empreses (“job shadowing”).
 • A l’alumnat i professorat de centres procedents d’altres països europeus:
  • Facilitar a l’alumnat la realització de pràctiques en empreses de la nostra àrea de referència.
  • Oferir al professorat estades d’observació al nostre centre i/o empreses de la nostra àrea de referència (“job shadowing”)

 

Servei Coordinació Mobilitat Internacional FP
Atenció al públic Prèvia sol·licitud
Coordinador/a Rocio València Zambrana
Contacte fpmobilitat@gmail.com

 

Oferta de cicles formatius

 

Cicles Formatius de Grau Superior Educació Infantil
Integració Social
Cicles Formatius de Grau Mitjà Atenció a persones en situació de dependència
Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

 

 

Carta Erasmus – Erasmus Charter for Higher Education 2014-2020


 

Sóc un/a alumne/a interessat/da

 

Sóc un/a professor/a interessat/da

 

Agència Nacional SEPIE (Servicio Español para la Internacionalización de la Educación)