cicles

Serveis socioculturals i a la comunitat


Proporciona els coneixements necessaris per atendre en la vida diària, persones i col·lectius amb necessitats especials de salut física, psíquica i social i tenir-ne cura, aplicant les estratègies i els procediments més adequats per mantenir-ne i millorar-ne l’autonomia personal i les relacions amb l’entorn.

També capacita per programar, intervenir educativament i avaluar programes d’atenció a la infància, aplicar els mètodes d’ensenyament-aprenentatge que afavoreixin el desenvolupament autònom dels nens i nenes de 0 a 6 anys, i organitzar-ne els recursos adequats.

Cicle formatiu de grau mitjà


Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

 

Cicles formatius de grau superior


Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d’integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

 

VIATGE EDUCATIU PISTOIA 2016

La setmana de 22 al 26 de febrer les alumnes i els alumnes de TEI de l’INS Antoni Pous i Argila estem gaudint d’ un viatge educatiu a la ciutat de Pistoia, a les portes de la Toscana, descobrint una ciutat amb polítiques educatives municipals implicades i compromeses amb els petits i petites d’aquesta ciutat. A més tenim la sort de gaudir d’una gran guia, la Noemí, antiga alumna de TEI del nostre INS i actualment, instal·lada i compromesa amb el projecte educatiu de la ciutat Italiana.

Estem visitant 5 centres educatius: ASILI NIDO IL FARO, SCUOLA DELL’INFANZIA MARINO MARINI, AREA BAMBINI VERDE,  AREA BAMBINI GIALLI i SCUOLA DELL’INFANZIA IL CASTELLO.

 

 

CARNAVAL 2016 A CICLES FORMATIUS

Durant la setmana de l’1 al 5 de febrer a Cicles estem seguint les consignes del carnaval amb molt bona participació.