cicles

Cicle formatiu de grau mitjà


Aquests estudis capaciten per atendre les persones en situació de dependència, en l’àmbit domiciliari i institucional, a fi de mantenir i millorar la seva qualitat de vida, fent activitats assistencials, no sanitàries, psicosocials i de suport a la gestió domèstica, i aplicant mesures i normes de prevenció i seguretat i derivant-les a altres serveis quan calgui.

Aquests estudis capaciten a conduir clients/usuaris en condicions de seguretat per senders o zones de muntanya a peu, en bicicleta o en cavall.

Cicles formatius de grau superior


Aquests estudis postobligatoris capaciten per programar, organitzar, desenvolupar i avaluar activitats d’integració social, valorar la informació obtinguda en cada cas i determinar i aplicar les tècniques més adequades per al desenvolupament de l’autonomia personal i la inserció ocupacional de la persona.

Aquests estudis postobligatoris capaciten dissenyar, posar en marxa i avaluar projectes i programes educatius d’atenció a la infància en el primer cicle d’educació infantil en l’àmbit formal, d’acord amb la proposta pedagògica elaborada per un mestre o mestra.

Aprendràs a elaborar, gestionar i avaluar projectes d’animació físic-recreatius per a tot tipus d’usuaris, i dirigint les activitats d’ensenyament aprenentatge i de temps de lleure, de forma inclusiva i respectant el medi, tot garantint la seguretat

ITINERARIS FORMATIUS ESPECÍFICS


Els itineraris formatius específics són estudis postobligatoris adreçats a alumnes amb necessitats educatives especials. La finalitat és incrementar l’autonomia personal i assolir les competències professionals necessàries per a la transició a la vida adulta i la inclusió social i laboral.

PROGRAMA DE FORMACIÓ I INSERCIÓ


Són programes adreçats a joves (d’entre 16 i 21 anys d’edat) que no han obtingut el Graduat en Educació Secundària Obligatòria (ESO) que tenen una finalitat formativa i professionalitzadora en un perfil professional Concret.