Educació per a la salut

OBJECTIUS

– Potenciar els hàbits saludables de la població diana.
– Conscienciar el col·lectiu d’infants i joves sobre possibles conductes de risc.
– Donar a conèixer i potenciar els factors de protecció davant un trastorn de salut.
– Fomentar l’esperit crític en el moment de prendre decisions.

ACTIVITATS

  • L’aventura de la vida (promoció de la salut i prevenció de les drogodependències)
  • Higiene postural (xerrada)
  • Revisió bucodental (primer, tercer i sisè).