Educació en valors

OBJECTIUS

-Educar en valors, educar en la vida, educar a persones que esdevinguin referents pels altres, persones íntegres i coherents…

-A través d’activitats, dinàmiques i reflexions, aprofundir en el treball d’un valor, plantejant-nos què significa, conèixer què representa, qüestionar-nos com el vivim en el nostre dia a dia, en quin grau aquest ens guia en el nostre fer..

ACTIVITATS

  • Ets meva/meu! (activitat contra l’assetjament)
  • Aquest company no el vull (activitat contra el bullying)