Educació mediambiental

OBJECTIUS

-Reforçar l’estudi d’entorns com els rius per donar una visió més global de l’aigua, de la vida que hi amaga, dels seus aprofitaments, dels seus impactes i de les accions endegades per corregir-los.

– Apropar la natura a les escoles mitjançant el contacte directe amb els animals.
– Aprofundir en el coneixement pràctic de la fauna, així com de la seva morfologia, biologia, costums, hàbitats, etc.
– Fomentar la responsabilitat amb els animals de companyia.
– Incentivar una actitud respectuosa envers la natura i el medi ambient.

ACTIVITATS

Coneguem els animals

El riu a l’escola