Projecte de Direcció 20-24

El Projecte Educatiu és la màxima expressió de l’autonomia del centre educatiu i l’element vertebrador de la seva activitat. El Projecte de Direcció, atès que ordena el desplegament i l’aplicació del Projecte Educatiu per al període de mandat de la direcció del centre, ha d’establir les línies d’actuació prioritàries que s’han de desenvolupar durant aquest termini.

Podeu consultar el Projecte de direcció de l’escola clicant al següent enllaç:

PdD Sant Sadurní 2020-24