Secretaria

En aquest apartat hi podeu trobar aspectes relacionats amb la gestió del centre i d’altres informacions com l’horari, el material escolar, els llibres de text, etc.