Coneixement de l’entorn

OBJECTIUS

– Donar a conèixer als alumnes la cultura popular, les festes i les tradicions del municipi i de la comarca, reforçant així el sentiment de pertinença al territori i a la comunitat.

ACTIVITATS

Mons Observans

Ajuntament

Biblioteca