Projecte Lingüístic

El Projecte Lingüístic del Centre és l’instrument que possibilita que els centres educatius organitzin i gestionin, d’acord amb la normativa vigent, però de manera autònoma, determinats aspectes en referència a l’estat i a l’ús de les llengües al centre i al tractament curricular de les diferents llengües que hi són presents.

Podeu consultar el Projecte Lingüístic del nostre centre a l’enllaç següent:

Projecte Lingüístic