Música a l’escola.

La música no és només un art sinó que també és una manera de comunicar-se, de relacionar-se, d’expressar-se… I també és evident que qualsevol tipus de recurs que ajudi a la comunicació és vital.

És ben sabuda i reconeguda la importància de la música en les nostres vides. Cada cop són més les investigacions que proven els beneficis d’aprendre música. Beneficis que van des de canvis i millores en la conducta, però també en la intel·ligència i en les emocions.

Així, diversos estudis en el camp de l’educació, la psicologia i la música han demostrat que l’aprenentatge en la infància d’una disciplina artística com la música millora l’aprenentatge en el camp de la lectura, en llengua, en matemàtiques i, en general, en totes les àrees, a més de potenciar el desenvolupament integral de la persona.

En resum doncs, els diferents aprenentatges, tant a nivell cognitiu, afectiu com psicomotor, es veuen afavorits per l’aprenentatge de la música en edat escolar.