Cultura Digital

La nostra escola va augmentant en l’ús les tecnologies, tant en quantitat com en qualitat. Es fa una ferma aposta des d’educació infantil a primària, desencadenant un nombre important d’accions en conseqüència, tals com:

  • Formació del professorat en el domini d’eines per a millorar la seva competència digital.
  • Organització i seqüenciació de contingut digital i metodologies emprades com a línia d’escola a Educació Infantil i Primària.
  • Programació seqüenciada de programació-robòtica.
  • Tallers de robòtica amb material de LEGO ( Robòtix Penedès ) de P-4 a 6è.
  • Ús de recursos digitals en els projectes d’aula.
  • Sistemes de comunicació àgil i entenedor entre agents de la comunitat educativa: Aplicació Dinantia, xarxes socials i web dinàmica d’escola.
  • Les estratègies metodològiques de treball de l’escola, per tal d’assegurar la participació i l’aprofitament de tots els/les alumnes dins el marc escolar,  es seguiran centrant en les eines TAC  per tal de millora la competència digital de l’alumnat i millorar els processos d’ensenyament aprenentatge en tots els àmbits de la comunitat educativa.
  • Participació en el programa Interseccions a l’àmbit Coneixement Científic, Tècnic i Digital.
  • Participació en un projecte d’nnovació dins Eduhack de mSchool.
  • Ús d’eines G suit for Education amb els alumnes de cicle superior.