Coneixement Científic, Tècnic i Digital

Entendre el món per donar resposta als reptes del present. Investigar per generar coneixement sobre el món en què vivim, però també passar a l’acció, proposar solucions, inventar, construir, innovar, entrellaçar tot el potencial tecnològic amb el dia a dia de les persones. Situar la ciutadania en el centre d’aquest coneixement universal i potenciar el vessant creatiu, convertint-nos en inventors, amb recursos d’informació i capacitat crítica.

L’acció principal que s’està duent a terme amb diferents centres i entitats del Prat, és la creació d’un videojoc sota el lema: UN CONSUM RESPONSABLE D’AIGUA.