IntersECCions

Som Interseccions

Som un programa impulsat des del 2016 per l’Ajuntament del Prat de Llobregat, que situa l’educació i la cultura com a eixos estratègics de ciutat, motors de transformació social.

Tenim el repte de millorar la qualitat de vida de la ciutadania, afavorint el desenvolupament cultural i artístic de les persones al llarg de la vida, formant persones amb capacitat crítica, amb una mirada oberta, amb interessos culturals diversos, i facilitant les pràctiques culturals.

Posem les condicions per teixir un projecte educatiu global de ciutat que generi contextos d’aprenentatge amb la corresponsabilitat entre els diferents agents educatius i culturals locals.

Obrim nous espais de coneixença, relació i treball col·laboratiu entre les persones que formen part de la xarxa d’equipaments i serveis educatius i culturals de la ciutat. Aquesta intersecció entre comunitats diverses (centres educatius, equipaments culturals, AMPA, entitats culturals, serveis educatius i ciutadania) aconsegueix generar projectes educatius més transformadors, que passen dins i fora dels centres educatius, i estan més vinculats al context i la ciutat.

Ho fem des de cinc grans àmbits de treball, on s’articulen diferents projectes i accions: l’Educació en les Arts (teatre, música, dansa, arts visuals i cinema), l’Impuls de l’anglès, el Coneixement de la ciutat, la Lectura i  el Coneixement científic, tècnic, digital.

Som interseccions en moviment constant, que transformen, que modifiquen, que evolucionen, que fan progressar la comunitat mitjançant la igualtat d’oportunitats, la creativitat, l’esperit crític.

Manifest del programa Interseccions

Les persones aprenem i fem cultura en tots els espais de la quotidianitat i al llarg de tota la vida. Connectem aquests espais d’aprenentatge, educatius i culturals, per tal d’oferir experiències personals transformadores en qualsevol moment vital de les persones.

Creiem en la cultura horitzontal, feta per la gent i per a la gent, viva, oberta i en col·laboració. Fomentem el coneixement i espais de pràctica cultural i educativa.

L’educació i la cultura entrellaçades poden canviar el món. Fomentem experiències transformadores per ser una ciutadania més conscient, lliure i feliç, que creix a nivell personal i col·lectiu, i ho fem a partir de la implicació directa de la comunitat.

Totes les persones som necessàries per fer comunitat. Entenem la diversitat com un valor fonamental, i treballem per garantir la igualtat d’oportunitats educatives i culturals.

Generem punts de trobada vius entre persones diverses, professionals, entitats, administració pública, col·lectius, veïns i veïnes… Cooperant i compartint veus i mirades, treballem conjuntament en un projecte comú.

Volem aprendre de manera vivencial, enriquint-nos mútuament a partir dels coneixements i les experiències prèvies, però també generant-ne de noves, construint espais per investigar, jugar i experimentar.

Promovem la implicació, l’autonomia de les persones, el pensament col·lectiu crític i una vida digna en comunitat.

Som El Prat, on el món canvia.