Material escolar/Llibres de text

Aquest curs 2020-2021 el material fungible serà d’ús individual. Cada alumne tindrà a l’escola tot el material necessari i serà d’ús exclussiu al centre. S’evitarà al màxim compartir qualsevol tipus de material. En el cas que en alguna ocasió, o qualsevol material concret s’hagi de compartir, s’haurà de desinfectar abans i després del seu ús.

Les quotes de l’actual curs han estat revisades i actualitzades les tenint en compte la reducció de la part proporcional al temps que l’escola va romandre tancada a causa de la pandèmia.

  • Educació Infantil-3: 65 €
  • Educació Inf-4 i Inf-5: 41,05 €
  • Cicle Inicial (1r i 2n): 41,05 €
  • Cicle Mitjà 3r: 36,05 €
  • 4t  i Cicle Superior (5è i 6è): 37,89 €

LLISTAT LLIBRES DE TEXT CURS 20-21