Impuls de l’anglès

El món és canviant i molts d’aquests canvis s’expressen en llengua anglesa. El coneixement més que mai parla en anglès. Aquest àmbit promou les oportunitats d’aprendre aquesta llengua i fer-ho amb qualitat. Al context educatiu però també al conjunt de la de ciutat. La competència en llengua anglesa esdevé un element clau tant per l’accés a la feina com per la convivència i obertura a d’altres cultures i realitats socials, ens projecta al món, i de retruc, es fa present en el nostre dia a dia.

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès neix amb la voluntat d’engegar un projecte a llarg termini per transformar la realitat lingüística del Prat. Potencia l’ús de l’anglès en diversos àmbits culturals i la seva visibilitat a la ciutat, millora les competències en llengua anglesa de l’alumnat i impulsa la innovació metodològica i la capacitació del professorat.

El projecte aposta per l’entrada a l’aula d’auxiliars de conversa de forma continuada. La pràctica recurrent dels alumnes amb la llengua anglesa s’acompanya del seu ús en diferents contextos culturals i d’aprenentatge. Potenciant l’intercanvi cultural, la relació entre espais lectius i no lectius i el treball en xarxa es reforça el caràcter comunitari de l’aprenentatge i el vincle amb la ciutat. Els espais de coordinació i formació amb els docents faciliten també les millores metodològiques als centres educatius.

El nostre centre   és pioner en metodologies AICLE, fa Science , Arts i Medi en llengua anglesa des de fa alguns cursos.

El projecte Auxiliars de Conversa d’Anglès a l’Escola Charles Darwin té diverses àrees d’intervenció:

Treball en el temps no lectiu

L’auxiliar donarà suport a l’equip del centre per tal d’intervenir en el màxim de grups per fomentar l’oralitat i la comprensió de l’anglès treballant en petits grups fora de l’aula.