Lectura

La lectura i l’hàbit lector és una via important d’accés al coneixement i la comprensió de l’entorn i la societat on vivim. Àmbit, hàbit i eina de coneixement, la lectura és la base de la capacitat crítica i de la comunicació amb els altres i amb un mateix. A través de la lectura ens connectem a un coneixement que entrellaça passat,  present i tots els futurs possibles.

El projecte on participem: les converses literàries.

Projecte Converses Literàries sorgeix del Laboratori de Lectura desenvolupat durant el curs 2017-2018 on diferents agents educatius i culturals vinculats a l’àmbit de la  lectura (Ajuntament, centres educatius, AMPA, Biblioteca Antonio Martin, CRP…). co-creen un projecte en xarxa on interaccionen aquests equipaments i centres culturals alhora que també obren l’activitat al conjunt de la ciutat.

**Fotografies del pilotatge de Converses Literàries a l’escola amb l’experta Anna Juan, febrer 2019.

L’acció s’adreça a tots els cursos en l’àmbit de llengua. La intervenció amb l’alumnat es realitza amb el grup sencer  un cop a la setmana durant 30 minuts de lectura.

Aquest projecte vol implementar la metodologia de treball de conversa literària i tertúlies dialògiques com a base per a generar un espai lector motivador. que facilita la prescripció, la lectura crítica i la creació d’una consciència de comunitat lectora amb una visió general i oferint oportunitats de participar per a tots els infants i joves. Tot i desenvolupar-de tenint com a eix les accions de formació i modelatge dels docents implicats, també en algun cas de tot el centre educatiu, ho fa desde una perspectiva comunitària.

Aquest curs 2018-2019 el projecte s’implanta a 1 escola bressol, 3 centres de primària i 1 institut: Escola Bressol El Cabusset, Escola Galileo Galilei, Escola Charles Darwin i Institut Estany de la Ricarda.

Treball en xarxa

El treball en xarxa entre  els equipaments municipals, centres culturals i centres educatius de la ciutat  ens permet poder dur a terme projectes amb objectius compartits, major abast social i més coherència. Sumant-hi les capacitats i recursos de cadascuna, unificant les capacitats, esforços i posat en relació les accions.

 

LECXIT és un programa que té per objectiu incrementar l’èxit educatiu dels infants a través del treball per la millora de la seva comprensió lectora. La clau de LECXIT està a treballar de forma lúdica i amena gràcies al voluntariat i a la implicació de l’entorn dels nens i nenes que participen en el programa.

Setmanalment, diversos voluntaris i voluntàries, principalment joves dels instituts propers, acompanyen de forma lúdica i amena els infants en la lectura. Les accions del LECXIT es desenvolupen en horari no lectiu, en finalitzar l’horari escolar i de manera coordinada. En paral·lel també es desenvolupen un ventall d’accions comunitàries que connecten alumnes, voluntaris i ciutat.

 

És un projecte que utilitza la metodologia APS (Aprenentatge i Servei)  i està impulsat per Interseccions, el departament de ciutadania i la Fundació Jaume Bofill.

   Treball a l’aula

Sessions setmanals dinamitzades pel voluntariat de manera individualitzada amb els infants en les que es treballa la lectura. Aquest curs han participat 13 alumnes de l’Escola, de 4t i 5è curs, i 13 persones voluntàries, totes elles estudiants de l’Institut Dalí, l’Institut Baldiri Guilera i l’Institut Estany de la Ricarda.

Les persones voluntàries proposen lectures basades en les necessitats d’aprenentatge i els interessos de cada infant; trien lectures d’entre els lots dels llibres cedits per la Biblioteca Antonio Martín, i proposen activitats basades en els materials de suport per al voluntariat.

Treball amb el centre educatiu

Sessions de coordinació amb les tutores i la direcció on s’avalua i dissenya el projecte.

Activitats comunitàries

En diversos moments del curs  es realitzen activitats en les quals es convida a participar a les famílies i tota la comunitat educativa. En darrer curs a banda de les activitats creades pel propi grup de persones voluntàries,

es va poder gaudir del taller de narració de contes amb el llibre Amic meu! que tracta la temàtica dels refugiats. El taller va ser dinamitzat per una de les persones voluntàries de l’entitat Open Cultural Center.