Història

L’Escola Charles Darwin és un centre públic d’educació infantil i primària.

La nostra escola inicià les seves activitats el setembre de 1986. En un primer moment va acollir alumnes provinents de dues escoles públiques de la població que, fins aleshores, es trobaven ubicades en aules provisionals.

Des d’aquell any es van escolaritzar nens i nenes de preescolar (4 i 5 anys) i d’Educació General Bàsica (de 6 a 13 anys). Actualment s’imparteixen els nivells corresponents al segon cicle d’Educació Infantil (3, 4 i 5 anys) i d’Educació Primària (de 6 a 12 anys).

Des d’aleshores hem recorregut un llarg camí. Hem passat de tenir un sol mestre per a cada grup d’alumnes a disposar, a més del tutor/a, d’un equip de mestres especialistes i de suport que afavoreixen i optimitzen una intervenció més personalitzada i individualitzada del nostre alumnat.