Grups interactius

Tots aprenem de tots

Aquest curs escolar 2016/2017 a les aules ens hem proposat, com a comunitat d’aprenentatge, començar a treballar amb una de les actuacions d’èxit, els grups interactius. Us preguntareu, què diantres és un grup interactiu? Molt fàcil, es tracta d’una forma de treball diferent a la que fins ara fèiem.

Els alumnes s’organitzen en diversos grups on es fan activitats diferents d’una mateixa assignatura, sempre orientats per un voluntari, on la seva feina és aconseguir que els alumnes interaccionin entre ells arribant a un resultat comú.

Cada activitat dura 20 minuts, passat aquest temps el grup es mou i passa a fer una altra activitat. En finalitzar la classe, el grup ha passat per quatre activitats.

La conclusió que n’hem tret tant alumnes com mestres és positiva, socialment el grup s’ha cohesionat i a la pràctica, sembla ser que els alumnes n’han tret profit.