Calendari del curs i horaris generals

HORARIS DE LES CLASSES:

Els horaris de les classes estaran establerts en quatre franges horàries, dues de matí i dues de tarda. Els ensenyaments s’impartiran al matí de 9 a 11 hores i d’11 a 13 hores i a la tarda de 15 a 17 hores i de 17 a 19 hores.

CALENDARI ESCOLAR

El calendari escolar del curs 2019-2020, segons el Calendari Escolar del Departament d’ Educació (Ordre EDU/56/2019, de 26 de març, ), és el següent:

INICI DE CURS PROFESSORAT Dilluns, 2 de setembre 2019
AMB ALUMNAT Divendres, 18 de setembre 2019
FI DE CURS ALUMNAT Divendres, 19 de juny 2020
PROFESSORAT Dimarts, 30 de juny 2020
VACANCES NADAL Del 21/12/2019 al  07/01/2020 (ambdós inclosos)
SETMANA SANTA Del 04/04/2020 al 13/04/2019 (ambdós inclosos)

 El nostre Centre estableix com a dies festius de lliure disposició: 

Dilluns, 4 de novembre 2019
Dilluns, 9 de desembre 2019
Divendres, 21 de febrer 2020
Divendres, 13 de març 2020
Divendres, 29 de maig 2020

CALENDARI DE REUNIONS DE LES SESSIONS D’ AVALUACIÓ:

 Se’n farà una per trimestre als ensenyaments anuals ( FI-1 i GES), i als ensenyaments trimestrals (català 1, castellà 1) :

1r trimestre 20 de Desembre 19
2n trimestre 20 de Març 20
3r trimestre 19 de Juny 20

Se’n farà una per quadrimestre als ensenyaments català i castellà 2 i 3, Competic inicial, 1 i 2, Llengües estrangeres ( anglès 1,2,3 i francès 1,2):

1r quadrimestre 31 de Gener 2020
2n quadrimestre 19 de Juny 2020

DATES DE MATRÍCULA

En el CFA Artur Martorell les matriculacions es portaran a terme a principi de curs i al llarg de tot el període escolar (matrícula viva).

Podeu consultar el calendari de les activitats a l’escola al següent enllaç:

Calendari CFA Artur Martorell