La nostra revista: Finestra

Des del curs 2008-2009 els grup de mestres de l’escola confecciona amb els alumnes una revista a tot color de 32 pàgines en la qual es recullen els esdeveniments més significatius del curs, així com les novetats i resultats acadèmics de relleu, activitats fetes durant el curs, escrits dels alumnes, col·laboracions amb d’altres professionals, activitats amb visitants rellevants…

finestra 08 09 Finestra 2009-2010Finestra 10-11

REVISTA 11 12Finestra 12 13Finestra 13 14

FINESTRA1415Revista 2016