Oferta educativa

L’oferta educativa del present curs 2018-2019 és la següent:

ÀMBITS ENSENYAMENTS ACTIVITAT
Cohesió i Participació Social (Ensenyaments bàsics)
Catalana Català 1
Català 2
Català 3
Llengua Castellana Castellà 1
Castellà 2
Castellà 3
Cicle de Formació Instrumental Formació Instrumental 1
Formació Instrumental 2
Formació Instrumental 3
Educació General i accés al sistema educatiu

 

GES
Cicle d’Educació Secundària
Classes presencials
Ensenyament a distància IOC
Graduat en Educació Secundària 1
Graduat en Educació Secundària 2
CFGM Cicles Formatius de Grau Mig (IOC)
Cures auxiliars d’Infermeria
Ajudes a persones dependents
Gestió administrativa
CFGS Cicles Formatius de Grau Superior (IOC)
Cicle Formatiu
Batxillerat (IOC)
Batxillerat I
Batxillerat II
Universitat per a majors de 25 i 45 anys Accés a la Universitat (UNED)
Estudis Universitaris UNED Graus UNED
Educació per adquirir CompetènciesTransprofessionals
 
Llengua Estrangera (Francès i Anglès) Francès nivell 1
Francès nivell 2
Anglès nivell 1
Anglès nivell 2
Anglès nivell 3
Ensenyaments Competic Competic Inicial
Competic 1
  Competic 2