El Centre

El CFA Artur Martorell està ubicat al Centre Penitenciari de Brians 1. S’ inaugura el curs 1991-92, amb una dotació de dos mestres i un Director Docent; al llarg del curs aquesta plantilla s’amplia fins a arribar a 6 mestres. Actualment som 22 mestres i els nostres alumnes (homes i dones) són interns, en la seva majoria, preventius.

El nom de la nostra escola és en homenatge a la trajectòria humana i professional d’ un mestre: Artur Martorell, una de les figures claus de la renovació pedagògica de Catalunya. Fou prioritàriament un mestre, i reunia les qualitats imprescindibles en un bon mestre: talent, activitat creativa, coneixements pedagògics i tracte afable.

Artur Martorell (1894-1967) va influir de manera decisiva en la concepció del magisteri. Al 1916 entrà en contacte amb Alexandre Galí i assajà el mètode Montessori a les escoles de la Casa de Caritat (1915-1917).

Artur MartorellInculcà als infants l’hàbit de la reflexió personal des d’una perspectiva cívica, moral i religiosa, i donà un ensenyament viu de la realitat mitjançant el treball col·lectiu i l’elaboració perceptiva dels conceptes.Manuel Ainaud el cridà com a assessor tècnic d’ensenyament primari i complementari a l’Ajuntament de Barcelona (1931), des d’on portà a terme una important tasca d’organització, com la de les colònies escolars.

Fou professor de l’Escola Normal de la Generalitat (1931-1939). Després d’uns quants mesos de presó (va ser empresonat a la Model de Barcelona, des de juliol fins a novembre de 1939, on feia classes de cultura general als altres presos) , el 1941 continuà la seva tasca des de l’ajuntament -el 1950 fou nomenat cap del negociat de cultura- i organitzà les emissions per a escolars de Ràdio Barcelona (1945-1947). Com a director de l’Institut Municipal d’Educació (1954), organitzà, amb Eduard Toldrà, els concerts per a escolars al Palau de la Música (1955).
A causa de la seva oberta oposició a l’estatització de les escoles municipals fou traslladat, el 1962, al negociat de cementiris.

Devers els anys seixanta va participar com a membre del jurat dels premis Josep M. Folch i Torres de literatura així com en la redacció d’articles per a Serra d’Or.

Frases cèlebres:

“La escuela primaria ha de conseguir que el niño pueda trabajar por su cuenta, que aprenda a pensar que delante de los hechos y experiencias aprenda a deducir y a sacar las consecuencias”

“Per mestre cal entendre, no el que ensenya als nois, sinó el que els guia, el que confon la seva ànima, amb la dels nois i els infiltra el seu ésser. És grandiós el concepte de mestre “