Organització interna

Com es reflecteix a l’organigrama del Projecte de Direcció, elaborat  el mes de maig del  2014, que té una durada de 4 anys (2014-2018), al curs 2014-2015 es van posar en funcionament el Consell Directiu i es van escollir els delegats de classe.

Així l’organització de la nostra escola queda de la següent manera:

organigrama