Tertúlia dialògica

Els curs 2017-2018 vam començar a realitzar un altre actuació educativa d’èxit: les tertúlies dialògiques.

Consisteixen en el fet que un grup d’alumnes es reuneixen setmanalment al voltant d’un llibre per a reflexionar i dialogar a partir d’ell.

Aquestes tertúlies permeten als alumnes :

  • Accedir a la lectura i al debat dels clàssics universals
  • Participar de la construcció del coneixement a partir del diàleg igualitari
  • Millorar notablement les habilitats relacionades amb la lectura i a expressar-se en públic.
  • Adquirir una visió més àmplia i rica del món a través dels clàssic

La metodologia  és molt senzilla, primerament, s’ha d’escollir un llibre de la literatura clàssica (i catalana i castellana) universal, i es programen els capítols a llegir a cada sessió. Un cop llegits individualment, cada participant ha d’escollir un paràgraf d’aquest capítol que li hagi agradat o captat l’atenció. De forma rotativa, i amb l’ajuda del o la mestre -que actua com a moderador- un dels alumnes llegeix el paràgraf que ha escollit en veu alta i explica a la resta de companys per què l’ha escollit. A partir d’aquest moment comença un debat en grup per opinar sobre la trama o motiu del paràgraf, o per enllaçar amb l‘explicació donada pel company. D’aquesta manera es dialoga sobre els continguts o temes de l’obra, es comparteixen interpretacions, es realitzen reflexions sobre l’argument, s’intercanvien punts de vista, es vincula el text amb experiències personals o grupals, etc.

Font:

Tertulias Dialógicas

Tertúlies dialògiques