Història

 

El C.P.Brians 1, va ser inaugurat el juliol de 1991, la Unitat Docent (com a AFA Artur Martorell) s’obre el curs 1991-92, amb una dotació de dos mestres i un Director Docent. A l’inici del curs 2006-2007 s’atorga la categoria de Centre de Formació de Persones Adultes (CFA) pel nombre de mestres que ja són 20 i un Director Docent.

Paulatinament l’escola s’ha anat consolidant com a centre docent al llarg del temps.

Segons el Decret 325/2006, de 22 d’agost, de creació de centres de formació de persones adultes en centres penitenciaris del Departament de la Presidència, en el seu article 2, la titularitat dels centres de formació de persones adultes ubicats en els centres penitenciaris de Catalunya són de titularitat del Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya i segons l’article 3, els centres s’inscriuran al Registre de centres docents dependent del Departament d’Educació i Universitats.

Som una escola que té els alumnes del centre penitenciari on  hi ha homes i dones majors d’edat, preventius i penats. Hi ha un total de 5 mòduls residencials (M.R.), 2 departaments d’especial, 1 d’infermeria psiquiatria, 1 mòdul residencial de Dones, 1 Unitat hospitalària psiquiàtrica, 1 unitat de règim semiobert i 1 d’infermeria de Dones; organitzats mitjançant un programa de classificació interior.

Actualment conviuen 1100 interns adults, el nombre d’alumnes es pot situar al voltant de 650 persones compreses majoritàriament en un tram d’edats que va dels 25 al 60 anys. Es a dir, el 50% de la població participa en activitats escolars.

D’aquest percentatge, el 85%  son homes; ja que les dones a Brians 1 representen un 15% de la població reclusa total.

Les classes s’imparteixen per nivells des de la formació bàsica fins a la gestió dels estudis universitaris, amb horaris de matí o tarda.