Reconeixements

A continuació trobareu els diferents espais on hem estat CONVIDATS per a presentar el nostre projecte:

Espai Organitzada Curs

2017-2018

  • Ponència VI Trobada internacional de Comunitats d’Aprenentatge
Red Internacional School as Learning Communities i Associació de professorat ODISSEA. 02/12/2017
  • Ponència al CFA La Verneda
Associació de professorat ODISSEA 13/01/2018
  • Ponència  al grau d’Educació Social Universitat de Barcelona
Universitat de Barcelona 10/04/2018
  • Ponència a les jornades de CFA del Baix Llobregat
Serveis territorials del Baix Llobregat 16/05/2018
  • Jornada de Comunitats d’Aprenentatge adreçada al professorat novell


Departament d’Ensenyament i Associació de professorat 20/10/2018

 

 

Espai Organitzada 2018-2019
  • Jornada de Comunitats d’Aprenentatge adreçada al professorat novell
Departament d’Ensenyament i

Associació de professorat.

20/10/2018