Registre de dades

És preceptiu que el centre disposi d’una base de dades actualitzada. Per aquest motiu, cal que ens informeu el més aviat possible de qualsevol canvi de domicili i/o telèfons de contacte, així com dels canvis en la situació jurídica de la família.

L’escola també ha de tenir en els seus arxius la vostra autorització a la difusió d’imatges (web, fotografies, revista…) mitjançant un document que heu de signar. Recordem que les vostres dades personals formen part de la informació que el centre té per tal de tenir en compte aspectes jurídics o pedagògics. En cap cas farem un ús comercial ni difondrem sota cap concepte aquest registre.

El centre custodia les dades mèdiques de rellevància i és obligació de la família comunicar-les.