Comunicació amb el Centre

Els encàrrecs, comunicacions i les cites amb l’equip directiu les podeu fer arribar a la conserge, bé personalment, bé a través del telèfon de l’escola o el correu electrònic. ceipmontessori@xtec.cat

Els alumnes disposen d’agenda i podeu presentar les notificacions per escrit o adreçar-vos a la tutora o tutor directament.

Preguem que no us dirigiu als mestres a les hores d’entrada, i que no pugeu a les classes. Si heu de tractar un assumpte urgent podeu comunicar- ho a Secretaria. La Secretaria del centre romandrà oberta al públic durant tot l’horari escolar.

La comissió d’informàtica renova periòdicament la pàgina web de l’escola on mantindrem informació de tipus general. També podeu visitar les xarxes socials de l’escola i de l’AMPA.