Colònies i Sortides

Tant les sortides com les colònies que l’escola proposa formen part de les activitats complementàries dins del currículum de cada nivell. Aquestes estan incloses en el Pla anual i estan aprovades pel Consell Escolar del Centre. S’informarà sobre la realització de les colònies a les reunions de nivell. El cost d’una de les sortides de cada nivell està inclòs en el rebut del material.

D’altra banda, disposem de dos models d’autorització a les sortides. Un és anual, el qual autoritza a l’alumne a realitzar les sortides dins de la població de Rubí. L’altre és vàlid només per les excursions que tinguin lloc fora de la població. És imprescindible entregar aquests documents per poder sortir del centre, juntament amb el comprovant del pagament. Cap nen o nena que no tingui l’autorització podrà realitzar, sota cap concepte, la sortida pertinent.