Atenció a la diversitat

La nostra escola és referent d’inclusió de tot l’alumnat i és per això que es creen mecanismes que garanteixen el diagnòstic i tractament de la diversitat.
Les tutories, el departament d’educació especial, la comissió social ila comissió d’atenció a la diversitat (CAD)i els serveis de logopèdia i psicopedagogia són els encarregats de planificar i donar suport als docents en aquesta tasca.

A nivell metodològic, la diversificació d’activitats dins de l’aula i els grups, el treball cooperatiu i el treball per projectes, els racons, etc, ajuden en l’adaptació dels processos d’aprenentatge a les característiques individuals dels nostres infants i fan de la nostra escola un model d’escola cada vegada més inclusiva.

Per això es preparen programacions individuals (PI), adaptacions del currículum, es desdoblen els grups, es fa reeducació, es realitzensuports escolars personalitzats(SEP), tant de reforç com d’ampliació, i es preparen tot un seguit de mesures complementàries.

El treball sistèmic en xarxa (docents, especialistes d’educació especial, família, professionals i institucionsexternes,alumne) és la base de la resposta necessari per a un bon desenvolupament dels nens i nenes.