Equip humà

EQUIP DIRECTIU
Director Miquel Valls
Cap d’estudis Laura Rodríguez
Secretaria Maria Roig

 

TUTORIES
P3-A: Jesica Casalderrey
P3-B Míriam Fernández
P4-A Carme Nadal
P4-B: Mercè Garcia
P5-A: Rebeca Rof
P5-B + Coordinadora Petits Rafi Isla
1r-A Elena Reche – Adrià Soriano
1r-B: Bea Lahoz
1r-C + Coordinadora Mitjans Laura Parrón
2n-A Anabela Leiro
2n-B: Mª Josep Gil
2n-C: Albert Orejas
3r-A: Clara Pla
3r-B: Anna Sallés
3r-C: Olga Pérez
4t-A: Mati Hernández
4t-B: Montse Roche
4t-C: Marisa Villalba
5è-A: Gema Sánchez – Sandra Robles
5è-B: Vanesa Bueno
5è-C + Coordinadora Grans Lídia Campasol
6è-A: Maria Casas
6è-B Maria Roig –  Adela Carrizo
6è-C Marga Manubens
6è-D: Albert Aguilar

 

MESTRES ESPECIALISTES
Especialistes d’Educació Física Marisa Villalba, Vanesa Bueno, Albert Aguilar
Especialistes de Música Laura Parrón, Anna Sallés, Albert Orejas
Especialistes Llengua Estrangera (anglès) Marta Colilles, Adela Carrizo, Clara Pla, Maria González, Miquel Valls
Especialista de Religió Isabel Puga
Especialista d‘Ed. Especial
Atenció a la diversitat
Lin Pons, Núria Torras
VETLLADORS
Raquel Pelaz
Maria Ortega
Joel Montava
COS D’INSPECCIÓ
Inspectora Marta Planas

 

SERVEIS EDUCATIUS
Equip Assessorament Psicopedagògic Elisabet Barnils
Treballadora social Àngela González
Centre Recursos Pedagògics Roser Ortega
Equip d’Assessorament de Llengua i Cohesió Social Carme Expósito
PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEIS
Tècnica Educació Infantil Yolanda Navarro
Administrativa Mercè Raja
Conserge Josep Mª Cantó
Material (AFA) Manoli Sánchez

 

ESPAI DE MIGDIA, MENJADOR i ACOLLIDA
Monitors/ de menjador Mª Jesús Quiloso, Carme Buixo, Dani Rivera, Raquel Miñarro, Sílvia Anfrons, Raquel Pelaz,Encarna Llorente, Montse Pascual, Loli Gutiérrez, Antonia Sánchez, Karin Falk,  Aida González, Elisenda Moré
Cuineres Verónica Ros, Rosi Escribá
Bibliotecària Montserrat Barberà
Manteniment de cuina Irene Jove, Núria Pelaz
Coordinadora general Mª Teresa Rosanas – Elisenda Moré
Suport de coordinació Aida Gonzalez