Educació Física

L’escola ha de garantir l’adquisició d’aquells coneixements, habilitats, valors i competències relacionats amb el cos i la seva activitat motriu que contribueixen al desenvolupament integral de la persona i a la millora de la qualitat de vida.

En l’àrea d’educació física i altres àrees, la reflexió sobre el sentit i els efectes de l’activitat motriu, el desenvolupament d’hàbits saludables, regulars i continuats i el fet de sentir-se bé amb el propi cos constitueixen principis valuosos de l’acció educativa i contribueixen a la millora de l’autoestima. L’escola ha d’oferir als alumnes mitjans i recursos per integrar l’activitat física a la vida quotidiana, establint així una tendència que potenciï el seu desenvolupament motriu, la seva capacitat de socialització, la seva salut i la seva integritat com a persona.

A l’escola es duen a terme diferents estratègies per assolir aquestes fites com els esmorzars saludables, el cros escolar, competicions al pati, xerrades de sexualitat, balls i danses, programa PEPE amb el Patronat d’Esports de l’Ajuntament, sortides i colònies esportives, psicomotriocitat, etc.

Acrosport amb comunitat grans 5è i 6è

Hem iniciat el curs fent un treball de cohesió cooperativa.
Els grups de treball han resolt diferents reptes i una sessió l’hem dedicada a fer torres d’acrosport.
També hem escrit amb els nostres cossos sïl·labes i paraules. Tot traballant en equip.
Llegeix més»

Coreografies de 5è B

Tal com van fer els/les seus/ves companys/es de 5è A, l’alumnat de 5è B també ha treballat en equips les habilitats gimnàstiques i han presentat davant de tots les seves creacions.
Han estat molt ben fetes i aquí estan els vídeos per demostrar-ho.

 

 
 

 

Coreografies dels alumnes de 5è A

Després de diferents dies d’entrenament de les habilitats gimnàstiques a les sessions d’Educació física, els/ i les alñumnes de 5è A han presentat davant dels seus companys/es les seves coreografies.
Hi havia nervis però ho han fet molt i molt bé.
Els mateixos grups de companys/es els… Llegeix més»